Huygens en de geneeskunde

woensdag 2 juni 2010 – Vraag: Wat hebben Jacob Campo Weyerman en Constantijn Huygens met elkaar gemeen?
Antwoord: Beide auteurs schreven vaak over geneeskunde.

Vorige maand verschenen: ‘Vileine hippocraten’. Geneeskunde in dichtvorm door Constantijn Huygens (1596-1687), geschreven door Barend Haeseker (prijs: € 34,50).
Na een samenvattende verklarende inleiding volgt een bloemlezing van ruim zevenhonderd geneeskundige gedichten.

Uitgever Erasmus Publishing:

De zeventiende-eeuwse geneeskunde wordt nader belicht en alle geneeskundige gedichten zijn nu voor het eerst gezamenlijk, in een tiental rubrieken, gepubliceerd. Waar nodig zijn zij in het Nederlands vertaald.

Die tien rubrieken zijn:

  • Doctor medicinae, chirurgijn en barbier
  • Ziekte en gebrek
  • Geneesmiddelen en geneesmiddelenbereiding
  • Tandheelkundige zorg
  • Zwangerschap, vroedvrouw en verloskunde
  • Hygiëne en leefregels
  • Kwakzalvers
  • Wonden en verwondingen
  • Onderzoek, wetenschap en techniek
  • Sterven, dood en begraven