Verlokkend ooft

dinsdag 1 juni 2010 – Nu volledig gedigitaliseerd: de roemruchte Weyerman-bundel Het verlokkend ooft (1985).

Vijfentwintig jaar oud en nog steeds een handig naslagwerk voor campistisch onderzoek.

Reactie ‘Rampjaar’: Over Weyerman gesproken: des avonds vermaak ik mij thans met enige oude jaargangen van het maandblad Spiegel Historiaal, met in 1992 (dacht ik) een recensie van het boek van Broos.
De schrijver van de recensie vroeg zich in alle ernst af, waarom Broos zoveel tijd in de beste man stak. (Hij zei het wat anders, maar de teneur was hetzelfde).
De commandeur van het regiment waarin Weyerman diende, wordt geeerd met een tentoonstelling in de OLV Kerk in Breda.

Reactie Rietje van Vliet: Gezocht, maar helaas niet gevonden: tentoonstelling over ‘de commandeur van het regiment’ in de OLV te Breda.