Don Quichot online

woensdag 10 maart 2010 – Het rijtje digitaal beschikbare werken van Weyerman is uitgebreid met de Don Quichot. De luie lezer kan nu vanaf zijn bureau iedere dag genieten van:

1. De Rotterdamsche Hermes (1720-1721), nrs. 1-59
2. Den Amsterdamschen Hermes (1722-1723), deel 1 en deel 2
3. De ontleeder der gebreeken (1724-1725), deel 1 en deel 2
4. Den echo des weerelds (1726-1727), deel 1 en deel 2
5. De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen (1729-1769), deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4
6. De naakte waarheyt (1737)
7. Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, ofte Boertige en ernstige zamenspraak, tusschen een protestant, Jansenist en Jesuit (1737) – inloggen op TEMPO
8. Verdeediging van Jacob Campo Weyerman tegen Alexander le Roux (1737) – inloggen op TEMPO
9. De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jacob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jacob Veenhuyzen, en veele andere beruchte personnaadgien (1738)
10. Zegenzang in den aanvang des jaars 1741. aan den edelen Hove van Holland, Zeeland en Westfriesland (1741) – inloggen op TEMPO
11. Treurvertoog ter loflyker geheugen van […] Henrik Velse, leeraar van de hervormde Nederduitsche gemeente in ‘sGravenhage (1744) – inloggen op TEMPO
12. De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot (1746)
13. Het oog in ’t zeil (1768-1769), nrs 1-50

Verder ook de Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman (1739) – inloggen op TEMPO – en de eerste biografie van Weyerman, geschreven door Franciscus Lievens Kersteman: Zeldzaame levens-gevallen van J. C. Wyerman (1756), met het Aanhangzel uit de tweede druk van 1763. Deze biografie is met een moderne inleiding ook te vinden op DBNL.