Leeuwarder Courant weer online

woensdag 26 mei 2010 – Na een paar maanden uit de lucht te zijn geweest, is de Leeuwarder Courant weer online raadpleegbaar. Op een nieuwe website, dat wel.
Op deze site zijn ook andere kranten te vinden.

Helaas is het bij de optie ‘Bladeren’ niet mogelijk alleen de titel aan te klikken; je moet per se ook een datum geven. Zolang je niet weet wanneer het blad verscheen, is dat dus gokwerk.

Bij de optie ‘Uitgebreid zoeken’ doet zich een vergelijkbaar probleem voor. De Leeuwarder Courant kun je gewoon aanvinken maar als je een trefwoord op meer kranten wilt loslaten, is het nattevingerwerk om een titel uit de indrukwekkende rij ‘overige titels’ te selecteren. Wie heeft paraat of de Franeker Courant wel of geen 18e-eeuwse krant is?

Kortom: graag jaartallen bij de titels! Verder fantastisch.

Update: het zoeken gaat b-ij-z-o-n-d-e-r traag.