Sympo Hanewinckel

maandag 17 mei 2010 – Een half jaar geleden geleden verscheen Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel. Voettochten en bespiegelingen van een dominee, 1798-1850, ingeleid door Frank Meijneke (Tilburg 2009). Zie hierover een oudere post.

Het boek was aanleiding voor de Leerstoel Cultuur in Brabant, de Stichting ZHC en de Brabant-Collectie om een symposium te organiseren over leven en werk van Hanewinckel.

Leven en werk van Stephanus Hanewinckel (1766-1856) in historisch perspectief
De naam van dominee Stephanus Hanewinckel (1766-1856) is altijd nauw verbonden geweest met de anoniem uitgegeven boeken over de Meierij van ’s-Hertogenbosch uit de jaren 1799-1801.
Deze publicaties hebben in de loop van de tijd nogal wat stof doen opwaaien vanwege hun soms felle uithalen naar de rooms-katholieke Brabanders. In de ogen van de verlichte predikant waren zij dom, bijgelovig en dweepzuchtig.
Toch wordt Hanewinckel tekortgedaan wanneer we hem alleen maar als de ‘papenvreter’ zien. We vergeten dan namelijk te gemakkelijk dat hij in zijn lange leven een geestelijke ontwikkeling doormaakte die verder reikt dan antipapisme.
Het is daarom hoog tijd om het eenzijdige en karikaturale beeld dat tot dusver over Hanewinckel bestond, te nuanceren en bij te stellen.
In de vorig jaar verschenen heruitgave van zijn Meierijboeken, aangevuld met tot nu toe onbekende teksten, wordt daartoe een eerste poging gedaan. Frank Meijneke plaatst in zijn uitgebreide inleiding leven en werk van deze intrigerende persoon in een cultuurhistorische context. Tijdens het symposium gaan vier specialisten nader in op de man en zijn tijd
.

Tijd: vrijdag 4 juni 2010 (9.30-14.00 uur)
Locatie: Universiteit van Tilburg, Blackbox (gebouw E)
Sprekers:

  • Jacques Baartmans: ‘Stephanus Hanewinckel, een verlichte literator?’
  • Theo Clemens: ‘Hanewinckels Reize en classicale visitatierapporten uit 1795’
  • Joost Rosendaal: ‘Hanewinckel en de Bataafse Republiek’
  • Ton van de Sande: ‘Antipapisme en cultureel natiebesef rond 1800’

Deelname: gratis, maar aanmelding vooraf is verplicht in verband met de catering.
Aanmelden tot 27 mei door opgave van naam en (e-mail)adres via j.a.f.m.vanoudheusden@uvt.nl.