Madness of satire

vrijdag 24 september 2010 – De neiging om de spot te drijven met anderen, is waarschijnlijk zo oud als de mens. De vorm waarin dat gebeurt, kent ook een aantal constanten: overdrijving is de meest in het oogspringende.

Maar de personen en de onderwerpen waarop de satire zijn pijlen richt en de samenstelling en de verwachtingen van het publiek, veranderen voortdurend. Daarmee veranderen ook de artistieke en culturele strategieën van de satire, soms met heftige politieke of publieke reacties als gevolg.

In het door NWO ondersteunde onderzoeksprogramma The power of satire: cultural boundaries contested doen wetenschappers uit verschillende disciplines onderzoek naar de werking van satire. Van de achttiende eeuw tot nu. In verschillende media. In een westerse en niet-westerse context. De omgang met het concept van de Verlichting staat in de onderzoekingen centraal.

In het kader van dit onderzoeksprogramma vindt op vrijdagmiddag 29 oktober 2010 in Teylers Museum, Haarlem, een bescheiden symposium plaats. Sprekers uit binnen- en buitenland belichten diverse aspecten van de satire in woord en beeld in de late achttiende eeuw: the Golden Age of Caricature, maar ook de eeuw van Verlichting en Revolutie.

Aansluitend op het symposium wordt aandacht besteed aan de tentoonstelling The madness of king George met spotprenten van beroemde karikaturisten als Bunbury, Rowlandson, Gillray en Cruikshank uit het bezit van Teylers Museum (24 september-12 december 2010). Deze tentoonstelling maakt deel uit van het festival Madness in Art.

¶ Deelname symposium: gratis. Deelnemers betalen de reguliere toegangsprijs tot het museum (€ 9,00; € 5,50 met CJP; gratis met Museumjaarkaart). Aanmelding: per e-mail via reserveringen@teylersmuseum.nl of telefonisch 023-5160972, bij voorkeur vóór 21 oktober. Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH HAARLEM