Persiaansche zydewever gedigitaliseerd

donderdag 28 april 2011 – Opnieuw is er een werk van Weyerman gedigitaliseerd. Deze keer is het De Persiaansche zydewever uit 1727: het bekende exemplaar van de UB Gent. De band heeft ooit toebehoord aan ene J.F.J. Heremans.

In de convoluut zijn de volgende teksten opgenomen:

  • Den Persiaansche zydewever
  • Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie (uit 1705), met een ‘Sleutel van Demokriets en Herakliets pelgrimasie’
  • De Hollandsche zinlykheyt (uit 1713), met een pagina’s lange sleutel: ‘Het karakter van mejuffrouw Keyzersthee’. Gevolgd door de drie dichtwerken ‘Den Heremyt. Een sprookje’; ‘Het klokje. Een sprookje’ en ‘Het ondoenlyk bevel. Een sprookje’
  • De bezweering van den Antwerpsche courantier (uit 1705), plus een sleutel op dit werk
  • De gehoornde broeders of het vrouwelyk bedrog (uit 1712 of eerder), plus een sleutel op dit kluchtspel. Gevolgd door ‘eenige gezangen van Ankreon vertaalt uyt het Grieks’.