Wandelen door Brabant

dinsdag 2 augustus 2011 – De Brabantse predikant Stephanus Hanewinckel (1766-1856) was een wandelaar in hart en nieren. Tijdens zijn vele reizen door de Brabantse Meierij heeft hij notities bijgehouden, die nu in delen op een weblog worden gepubliceerd. De blauwe ballonnetjes op de routekaart geven plaatsen weer waaraan Hanewinckel apart aandacht besteedt.

De overpeinzingen van de wandelende predikant – in 1798-1799 gepubliceerd als Reize door de Majorij van ’s Hertogenbosch – zijn beslist de moeite waard om te lezen. Soms zijn ze wat sinister. Zo schrijft hij in zijn vierde brief, wanneer hij in de verte Vught ziet liggen:

Een kille huivering trok door mijn botten, toen ik me voorstelde dat misschien wel iedere stap die ik deed, neerkwam op de reeds lang vergane beenderen van mijn medemensen die in de afgelopen oorlogen rond Den Bosch gesneuveld waren en die ooit, op de jongste dag, wraak zullen afroepen over hen die hen naar de slachtbank hebben geleid.

¶ De wandelweblog is een initiatief van het Brabants Historisch Informatie Centrum en kwam tot stand samen met Frank Meijneke. Deze is de auteur van het boek Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel.