Humor als wapen. Satire in de vroegmoderne tijd

zondag 4 december 2011 – Congres? Symposium? Deze woorden zijn kennelijk uit. Want het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS) organiseert op zaterdag 21 januari 2012 een publieksdag. Bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de vroegmoderne Nederlandse cultuur. Het onderwerp is: ‘Humor als wapen: Satire in de vroegmoderne tijd’. Overgenomen van de website (waar je het programma kunt downloaden):

Satire is een tamelijk alledaags fenomeen, maar kan toch ook het nodige stof doen opwaaien. Spottende afbeeldingen van de profeet Mohammed leidden in 2006 bijvoorbeeld tot rellen in het Midden-Oosten, en maakten een debat los over de vraag waar de grens ligt tussen vrijheid van meningsuiting en respect voor religie. Maar hoe zat het eigenlijk met spot en satire in de vroegmoderne tijd? Welke rol speelde satire in de toenmalige samenleving? Kon satire reputaties maken en breken? En hoe gevaarlijk was het om te spotten met God en gezag? Over deze vragen gaat het dit jaar op de publieksdag van het UCEMS.

De dag opent met een inleidende lezing over het verschijnsel satire door dr. Marijke Meijer Drees. Hierna gaan we in twee interdisciplinair georganiseerde sessies op zoek naar de macht van satire in de vroegmoderne tijd. Sprekers tijdens de eerste sessie, gewijd aan sociale satire, zijn prof. dr. Louis Grijp (over vroegmoderne spotliederen), dr. Els Kloek (over satire en vrouwen) en drs. Anne Marieke van der Wal (over satirische slavenliederen). Tijdens de tweede sessie, over politieke en religieuze satire, spreken dr. Joke Spaans (over religieuze spotprenten), drs. Gerard Bouwmeester (over middeleeuwse satire) en drs. Ivo Nieuwenhuis (over politieke satire eind 18e eeuw).

¶ Zaterdag 21 januari 2012 (12.30-17.15 uur). Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 106. Toegang gratis, gelieve aan te melden via GW_renaissance@uu.nl