Drie eeuwen drukpers in Sint Petersburg

woensdag 12 januari 2011 – De eerste gedrukte krant in Rusland was de Vedomosti. Daarvóór werd de handgeschreven Kuranty verspreid, waarvan het oudst bekende exemplaar dateert van 1621.
De eerste Vedomosti kwam op 2 januari 1703 in Moskou, op last van tsaar Peter de Grote, van de pers. Vanaf 11 mei 1711 werd de krant in Sint Petersburg gedrukt.

De courantiers waren achtereenvolgens Michail Avramov (vanaf 1711), bijgestaan door broodschrijver Fedor Polikarpov-Orlov, en Boris Volkov (vanaf 1719). In 1727 werd de Academie van Wetenschappen verantwoordelijk voor de uitgave van de Vedomosti. De krant kreeg toen een nieuwe naam die tot de revolutie in 1914 in het titelblok prijkte: Sank-peterburgskie vedomosti. In 1917 hield deze Sint-Petersburgse krant op te bestaan.

In de 18e eeuw waren de meeste berichten vertalingen of bewerkingen van kranten uit de Nederlanden of uit Hanzesteden elders uit Europa. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in Sint Petersburg tot ver in de twintigste eeuw uitgevers, redacteuren en journalisten werkten, afkomstig uit diverse West-Europese landen.

Congres
Op 11-13 mei wordt in het Staatsmuseum voor Geschiedenis van Sint-Petersburg een congres gehouden ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Sint-Petersburgse krant, journalistiek, drukkers- en uitgeverswereld.
Het congres richt zich op de vraag in hoeverre er sprake was van wederzijdse beïnvloeding tussen de West-Europese en Russische journalistiek. Daarmee worden tegelijkertijd verschillende aspecten van de geschiedenis van boekdrukkunst in Sint-Petersburg belicht: drukkerijen en uitgeverijen, boekhandel, lezerspubliek.

Aanmelden onderwerpen: graag vóór 1 januari 2011 (of anders z.s.m.).
Toesturen abstract (0,5 pagina): voor 1 april 2011
E-mail adres: vedomosti300@mail.ru
Telefoon: 7 (911) 993-23-97