Soest in de 18e eeuw

zondag 23 januari 2011 – Eind 18e eeuw was Soest nog een klein agrarisch dorp van nog geen 1200 zielen.

De naam werd in de Middeleeuwen ook wel geschreven als: Soyse, Zoys, Suysen, Sose. Waarschijnlijk betekent Soest: bron op de grens van hoge en lage gronden, respectievelijk Utrechtse Heuvelrug en Eemvallei; of het komt van: nederzetting aan de ‘zijde-oost’ (Soest) van de Utrechtse Heuvelrug (bron: klik hier).

Het dorp is meer dan 975 jaar oud. In de loop van de achttiende eeuw lieten steeds meer kooplieden op de woeste gronden van Soest een buitenplaats bouwen (klik hier voor de geschiedenis van het nabijgelegen Soesterberg).

Over deze periode gaat het in november 2010 verschenen boek Soest in de zeventiende en achttiende eeuw van Gérard Derks en Mieke Heurneman (€ 29,95). Meer informatie en bestellen: klik hier. In een lokaal blaadje staat:

In tien hoofdstukken worden evenzovele thema’s uit de Soester historie behandeld. Aan de orde komen: een historisch-geografische beschrijving, een beeld van de bevolking, verkeer en waterstaat, middelen van bestaan, het bestuur, de kerk, het onderwijs, de gilden, de armenzorg en de herengoederen en buitenplaatsen, waar welgestelden uit de stad zomers vertoefden.