Keukenkannibalisme

Zondag 12 juni 2011 – Het was niet altijd een pretje om te worden uitgenodigd op feestjes van de jetset, betoogt John Donne-specialist Richard Sugg. Want de kans was reëel dat delen van je lichaam werden opgesmikkeld. Niet omdat het menselijk lichaam zo lekker werd gevonden. Maar omdat er een heilzame werking van uitging. Althans, dat dacht men in vroegere eeuwen.

Sugg is docent letterkunde en geneeskunde aan de Durham University. Hij onderzoekt de vroegmoderne ideeën over de geneeskracht van menselijk bloed, urine, botjes en stukjes vlees. Saillant detail: Ierland was in de 18e eeuw voor het VK grootleverancier van schedels. Citaat:

Royalty themselves would take distilled human skulls, which were used against epilepsy, convulsions, diseases of the head and, in the case of both Queen Mary II and her uncle King Charles II, on the deathbed to hold back the dying of the regal light.

Van het bloed van Charles I, dat opgevangen werd bij zijn terechtstelling in 1649, was de geneeskrachtige werking alom bekend (lees recensie in de Daily Mail). Ook van urine kende men de geneeskrachtige werking. Robert Boyle, de aartsvader der scheikundigen, adviseerde patiënten om de dag te beginnen met een slok van hun eigen urine (lees de recensie in The Guardian).

Jonathan Swift schreef in zijn A Modest Proposal (1729) dat je de economische malaise (lees: armoe) het beste kon bestrijden door kinderen in de pan te doen en er iets lekkers van te bereiden. Zelf geeft hij de voorkeur aan eenjarige kinderen. De bereidingswijze maakt niet zo veel uit:

I have been assured by a very knowing American of my acquaintance in London, that a young healthy child well nursed is at a year old a most delicious, nourishing, and wholesome food, whether stewed, roasted, baked, or boiled; and I make no doubt that it will equally serve in a fricassee or a ragout.

¶ Richard Sugg, Mummies, Cannibals and Vampires. The History of Corpse Medicine From the Renaissance to the Victorians. Routledge 2011. 374 blzz. Voor meer info, klik hier.