Voltaire in Holland (1736-1745)

maandag 20 juni 2011 – In 1966 verscheen Voltaire et la Hollande, een eerste verkennende studie over dit onderwerp door Jeroom Vercruysse. In 2006 verscheen Voltaire en de Republiek, waarin Jan Pieter van der Sterre vele teksten van Voltaire over Holland en de Hollanders in een moderne vertaling heeft opgenomen (recensie).

Nu staat het onderwerp opnieuw in de belangstelling. Kees van Strien heeft na jarenlang minutieus speurwerk zijn bevindingen neergelegd in de Engelstalige studie Voltaire in Holland, 1736-1745.

In het eerste gedeelte heeft hij vele contemporaine Nederlandse reacties op Voltaire en zijn werk verzameld. Hierin komen de bezoeken ter sprake die Voltaire aan de Republiek heeft gebracht. Ook zijn relatie met de Amsterdamse uitgevers Ledet en Desbordes wordt toegelicht.

Het tweede gedeelte bevat een aantal minder (of on-)bekende teksten die Van Strien heeft gevonden in Nederlandse archieven en bibliotheken. Nu eens van Voltaire zelf (onbekende edities), dan weer onbekende literaire portretten die Nederlanders van de schrijver hebben gemaakt. Verder zijn er teksten uit onbekende Nederlandse tijdschriften over Voltaire en nooit eerder gepubliceerde brieven waarin Voltaire ter sprake komt. Een rijk boek met een vracht aan nieuwe informatie (en gelukkig een index om alles gemakkelijk terug te vinden).

¶ Kees van Strien, Voltaire in Holland, 1736-1745, Leuven, Peeters 2011. ISBN 978-90-429-2353-9. 589 blzz. Prijs € 59. Info.