Wie was Hendrick Weijermans?

zaterdag 14 mei 2011 – Geboren rond 1630. Ongeletterd. Ruiter in het leger van stadhouder Willem III. Vader van Jacob Campo.

In het boek Weijerman(s), een genealogische verkenning wordt deze Hendrick Weijerman nader geïdentificeerd. Daar heet hij Hendrick Gerritsen, zoon van landbouwer Gerrit Tonnissen Weijers. Parallel aan dit boek verscheen Weijerman, de voorouders en het nageslacht van Hendrick.

Op het omslag staat de boerderij Wijertman afgebeeld, een tekening uit 1935. De boerderij stond dichtbij het Gelderse kasteel Dorth en was reeds in de 17e eeuw in het bezit van de familie.

In deze leenboerderij, nabij een grote visvijver, zou Hendrick Weijerman zijn geboren en getogen. In WOII is de boerderij afgebroken. Leuk detail: een wierd, wijert of weijer was een oude benaming voor vijver.

Mooi boek, veel illustraties. Hier en daar kleine foutjes maar dat is de auteurs vergeven. Helaas lopen de sporen dood bij Jacobus en Henricus Weyerman, zoons van Campo en Johanna Ernst. Over de zoon van Campo en Catharina Snep daarentegen – ook een Jacobus Weijerman – is veel meer gevonden.

¶ Arie Kamphorst en Kees Weijerman, Weijerman. De voorouders en nageslacht van Hendrick. Haarlem, Genealogische Werkgroep Weijerman(s), 2011. Te bestellen bij de laatstgenoemde auteur (hcbweijerman@hetnet.nl). Idem Weijerman(s), een genealogische verkenning (2011).