Genieten van een dode mus

donderdag 24 november 2011 – Tegen- woordig dromen mensen maar moeilijk weg bij het zien van een jachttafereel vol dode dieren. Dergelijke schilderijen zijn dan ook niet populair. Dat is in vroegere eeuwen wel anders geweest, zo laat de tentoonstelling Von Schönheit und Tod. Tierstillleben von der Renaissance bis zur Moderne zien.

In de Kunsthalle van Karlsruhe hangen sinds deze week 120 stillevens met dode dieren van beroemde kunstenaars. Van Albrecht Dürer en Peter Paul Rubens tot Jean-Baptiste Simeon Chardin en Francisco José de Goya (maar ook: James Ensor, Oskar Kokoschka en Max Beckmann). Op de expositie is ook werk te zien van de Antwerpse schilder Frans Snyders. Over hem schrijft Weyerman:

Die Schilder is gebooren tot Antwerpen, op het jaar duyzent vyf hondert negen en zeventig, of daar ontrent. Hy leerde de beginselen van de Schilderkonst by den Konstenaar Hendrik van Balen by ons hier vooren geroemt, maar hy verviel gelijk als den eersten Mensch op het Fruyt, alhoewel met minder Zonde, en van het Ooft klom hy weerop op allerhande viervoetige Dieren en Vogels, dewelke hy zo natuurlijk wist te konterfyten, dat niemant van zijne tijdgenooten hem daar in kon evennaaren, vry verre van hem te overtreffen. Voornaamelijk maakte hy zijnen naam befaamt door het schilderen van Jagt-tafereelen, ook Leeuwen- en Beerengevegten, wilde Zwijnen en Hondenkrakeelen, en alzulke grootsche Ordonnantien, die vry beter passen tegens de wanden der Vorstelijke Paleyzen, dan tegens de Kloostermuuren der langgebaarde Kapucynen.

¶ De tentoonstelling Von Schönheit und Tod is tot 19 februari 2012 te zien in de Staatliche Kunsthalle te Karlsruhe (filmpje). De catalogus kost € 48.