Tenducci, de man met een derde testikel

donderdag 6 oktober 2011 – Giusto Fernando Tenducci (ca. 1736–1790) was een beroemde castraat (plaatje en plaatje-praatje). De Italiaan trad op in Venetië, Napels, maar vooral in Londen. Vanaf 1768 woonde hij daar. Bekend is dat hij in Parijs Mozart zangles gaf.

Bekend is ook de anekdote over Tenducci, die een vrouw en kinderen had – met dank aan een derde testikel die aan de castratie zou zijn ontsnapt. Hoe kon dat? vraagt Arjan Peters (Volkskrant) zich af: ‘Heeft die chirurg maar tot twee geteld, volgende patiënt (‘Successivo!’), zonder het zaakje even langs te lopen? (‘Caro Dio! Un ballo in maschera!’)’

Over Tenducci, die zijn hele leven allerbelabberdst Engels sprak maar desondanks zelf zijn eigen pr verzorgde, is zojuist een boek verschenen: The Castrato and his Wife, van Hellen Berry. In The Telegraph van vandaag staat een recensie. Citaat:

In Dublin in 1765, he met the well-connected teenager Dorothea Maunsell. In her True and Genuine Narrative, she describes eloping and marrying Tenducci; her father’s pursuit and recapture of her (as his legal chattel); Tenducci’s imprisonment, a subsequent quasi-reconciliation with her family and an uneasy year or so as man and wife, in which their social acceptability fluctuated.

Slechts zeer sporadisch druppelt er in Nederlandse kranten nieuws door over de zanger. Zoals in de Middelburgsche courant van 18 juni 1785, over een giga-uitvoering van Handels Messiah, in Londen:

Eergisteren is het Geestelyk Oratorium De Messias. Het ver- hevenste stuk van Handels Compositie, in de Abdy van West- minster, door een Orchest van over de zes hondert Musicanten, en dus het sterkste waar van men ooit gehoord heeft, op het heerlykste en aandoenelykste uitgevoerd. Een der Zingers, te weten de Heer Harrison word buitengemeen, en boven de Italiaensche en Duitsche Zangers die men aldaar gehad heeft, by deze gelegenheid geprezen; de hardiesse van Madam Mara word bewondert: zy heeft zo vry en los gezongen, als of ze alleen geweest waare, terwyl intusschen het plegtige, de luisterrykheid van dit Muzyk-Feest en het aanzien en menigte der Toehoorders, den vermaarden Italiaanschen Zanger Tenducci; een Veteraan in de kunst, dermaten beteuterde, dat hy in een Cantaat uit de toon viel, ’t welk door ’t Orchest uitmuntend hersteld, en by hem door een overheerlyke Cadans, dubbel goed gemaakt wierd.

¶ Helen Berry, The Castrato and His Wife, Oxford University Press. Prijs £16.99, 336blzz.