De betekenis van 1798

woensdag 7 september 2011 – ‘Dat kwaliteit, ook in geschiedkundig werk, niet evenredig hoeft te zijn met kwantiteit bewijst Niek van Sas met Bataafse Terreur. De betekenis van 1798.’ Dit schreef de NRC over de pas verschenen Daendelslezing van januari jl.

Het gedenkwaardige jaar 1798 is één van de wildste uit de Nederlandse geschiedenis. Twee staatsgrepen. Grootscheepse politieke zuiveringen. Dreigende confiscaties. Niet alleen werden bestuursambtenaren van het pluche gehaald, ook werden de namen van duizenden burgers uit de stemregisters geschrapt. In Amsterdam en Rotterdam werden zelfs hele grachten ontburgerd.

Dit alles zette veel kwaad bloed. Maar 1798 is ook het jaar dat Nederland zijn eerste grondwet krijgt: de Staatsregeling. Van Sas noemt die ‘het toonbeeld van verlichte staats- en maatschappijordening’.

¶ Niek van Sas, Bataafse Terreur. De betekenis van 1798. Nijmegen, Vantilt. 48 blzz. Prijs € 9,95.