Lezingen en oraties

woensdag 14 september 2011 – De oratie van Frans Grijzenhout, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd, vindt plaats op vrijdag 23 september (aanvang 16.00 uur). Titel oratie: Pro memorie: een Gouden Eeuw als erfenis. Plaats: aula Universiteit van Amsterdam (ingang Singel 411, hoek Spui).

Op 29 september houdt Arianne Baggerman een bijzondere lezing: Het egodocument als geheugenstrategie ter gelegenheid van de presentatie van de bundel Controlling Time and Shaping the Self. Developments in Autobiographical Writing since the Sixteenth Century. Tijd: 16:45-18:45 uur (incl. boekpresentatie). Plaats: Spui 25 Amsterdam. Informatie hier.

Niet echt over de 18e eeuw, maar wel het vermelden waard: op donderdag 29 september houdt Joep Leerssen de jaarlijkse Jacob van Lennep-lezing: Jacob van Lennep en het romantisch historisme. Tijd: 20-22 uur. Plaats: Spui 25 Amsterdam. Informatie vind je hier.

Op dinsdag 25 oktober is de Burgerhartlezing van de Werkgroep 18e eeuw. Dit keer spreekt Lynn Hunt, hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de Universiteit van California (Los Angeles). Zij laat een kant van de Verlichting zien die vaak vergeten wordt: de Verlichting als de oorsprong van religieuze tolerantie. Dit doet ze aan de hand van het werk van de graveur Bernard Picart (1673-1733). Plaats: Felix Meritis. Aanvang 20.00 uur.

De oratie van Inger Leemans, hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de VU, heet De beurs als bijenkorf. Naar een natuurwetenschap van economie en samenleving, rond 1700. Datum: 28 oktober (aanvang 15.45 uur). Plaats: aula VU, De Boelelaan 1105.