Meer en Hoef

dinsdag 27 september 2011 – Op de KB-website Historische kranten zijn onlangs duizenden nieuwe krantenpagina’s toegevoegd. Onder andere van de Amsterdamse courant en de ’s Gravenhaegsche courant. Een prachtig bericht natuurlijk. Een klein euvel is echter dat de KB geen volledig exemplaar van de Amsterdamse courant in haar bezit heeft. Dat heeft tot gevolg dat lang niet alle afleveringen van de krant zijn ingescand. De website is hier niet echt duidelijk over.

Een zoektocht naar de Voetangel leverde de volgende advertentie op uit de Amsterdamse courant van 28 februari 1732:

Te Huur tegens May 1732, een Hofstede genaemt MEEREN-HOOF, de vierde Plaets van de Voetangel, met zyne Heeren Huyzinge, en is voorzien met alle commoditeyten en gemakken, Stallinge voor 6 Paerden, Koetshuys, een Moestuyn en een Vrugt-Bogert met alle Franse Vrugten, en opgaende Vrugtboomen, een fraey Speelhuys, en kan alle dagen 6 mael na de stad komen met de Utrechtse Trekschuyt; te bevragen aen Jan ten Hoof tot Ouwerkerk, of by Marten Schaveland Hospes tot Abcoude.

In februari 1727 nam Weyerman zijn intrek in Meer en Hoef, waar eerder zijn geliefde Anna Bruynsteen, weduwe Pestalozzi, woonde. Hij liet het fraaie optrekje – met rijke moestuin, boomgaard en goede verbindingen met openbaar vervoer – met schulden achter.

Het pand stond in 1728 ook al te huur. Was het wegens het achterstallig onderhoud dat geen enkele huurder het daar lang uithield? Weyerman liep er malaria op, klaagde hij later. Het was er oud, vies en vochtig.