Plaatjes kijken

maandag 26 september 2011 – Meteen bij het verschijnen in 2003 was de 12e Bert van Selm-lezing, Plaatjes kijken, door Piet Verkruijsse uitverkocht. Overwogen wordt nu om van het op bijzondere wijze door Gerard Post van der Molen vormgegeven en fraai geïllustreerde boekje een herdruk het licht te doen zien.

Om een indruk te krijgen van de benodigde oplage wordt eenieder die één of meer exemplaren zou willen bestellen opgeroepen zich te melden via p.j.verkruijsse@planet.nl. De prijs zal onder de 15 euro blijven. Als het project doorgaat, krijgen de intekenaren daarvan digitaal bericht.

Plaatjes kijken; raadsels rond illustraties in oude boeken behandelt een aantal merkwaardigheden en problemen van illustratietechnieken uit de periode van de handpers, zowel de hoogdruk- als de diepdrukpers, uitvoerig geïllustreerd aan een aantal casus.