Vriendenboeken uit de 17e en 18e eeuw

vrijdag 13 januari 2012 – Het vriendenboek ontstond in de 16e eeuw in universitaire kringen. Hoogleraren en studenten legden een album aan waarin bevriende collega’s en medestudenten desgevraagd een geleerde bijdrage als aandenken noteerden. Adellijke vrienden plaatsten ook wel geschilderde wapens, kunstzinnige vrienden soms fraaie tekeningen.

Alba zijn vooral vervaardigd in twee bloeiperioden: ca. 1570-1620 en 1750-1800. Later zouden de alba zich ontwikkelen tot de poëziealbums van nu.

Alba vormen tevens een rijke bron voor cultuurhistorisch onderzoek. Ze informeren ons over sociale netwerken, literaire modes, ideeën over vriendschap en nog veel meer. Daarom probeert de UB Leiden haar verzameling (thans ruim honderd alba) nog steeds aan te vullen. Deze verzameling staat centraal tijdens de themamiddag Vrienden vereend. Over alba amicorum in de UB Leiden, op donderdag 9 februari (15.00-18.00 uur). Sprekers zijn:

  • Kees Thomassen en Chris Heesakkers — al vele jaren actief op dit terrein en o.m. samenstellers van de database Alba amicorum in de Nederlanden — bespreken ieder een selectie van alba uit een van de bloeiperioden. Kees Thomassen is gespecialiseerd in de alba die in de tweede helft van de 18e eeuw zijn vervaardigd.
  • Kees Smit, kenner van de Utrechtse advocaat en historicus Arnoldus Buchelius (1565-1641) presenteert diens Leidse album, dat nu ook online beschikbaar is.
  • André Bouwman, conservator Westerse handschriften, gaat na hoe de Leidse albaverzameling in de loop der jaren is opgebouwd en introduceert een kleine tentoonstelling met 25 alba in de Leeszaal Bijzonder Collecties.

¶ Aanmelden vóór 2 februari 2012, via e-mail of telefonisch via het secretariaat (tel: 071-527 2832), onder vermelding van ‘Vrienden vereend’.