Weyerman over de windhandel

woensdag 4 januari 2012 – In 1720 was de aandelenhandel volledig ingestort. De speculaties hadden in binnen- en buitenland gezorgd voor een enorme bubbel, die zijn weerga niet kende.

Wie geld had, kon dit kwijt in de meest fantastische projecten. Zoals in de Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie, die bedoeld was om Utrecht te voorzien van een zeehaven. Andere projecten waar men in kon investeren, waren bijvoorbeeld winstverdriedubbelaars. In Rotterdam had je de Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam: een verzekeringsmaatschappij die kapitaal verschafte aan de reders.

Over deze windhandel verscheen het beroemde Groote Tafereel der Dwaasheid (1720) Minder bekend is een klein satirisch werkje van hetzelfde jaar, dat algemeen aan Weyerman wordt toegeschreven: Project van eene Wint-Assurantie-Compagnie. Er zijn twee exemplaren van bekend, waarvan er één op internet is in te zien.