MedJCW

De Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, begonnen in 1977, worden meestal afgekort als de Mededelingen of nog korter: de MedJCW.

Het blad verschijnt twee maal per jaar en is bestemd voor alle geïnteresseerden in de lange achttiende eeuw (1675-1830). Het is niet gebonden aan een bepaalde discipline. Zowel neerlandici, (kunst)historici, filosofen als theologen behoren tot het lezerspubliek.

De Mededelingen bevatten artikelen over een breed scala aan onderwerpen over de lange achttiende eeuw. Behalve Weyerman en zijn werk komen algemeen literair-historische, boekhistorische en kunsthistorische onderwerpen aan de orde.

Over de geschiedenis van het blad schreef Joop Koopmans in 2005 het artikel ‘J.C. Weyerman in de Mededelingen: een veelkleurig palet’ (MedJCW 28, p. 61-63)..

Register
Er bestaat een register op persoons- en plaatsnamen voor de jaargangen 1 t/m 23. Dit document is nog in wording maar kan hier alvast worden bekeken.

Oude jaargangen
Klik hier om de inhoudsopgaven van voorgaande jaargangen in te zien. Vrijwel alle artikelen uit oude jaargangen hebben een link naar de full text-uitgave op DBNL. Hier staan de links naar de complete afleveringen op DBNL.

Redactie
Anna de Haas, Ton Jongenelen, Dirk Alkemade, Rindert Jagersma, Sytze van der Veen en Rietje van Vliet.
Voor contact met de redactie en de auteursinstructies, zie de pagina Contact.

Abonneren/bestellen
Voor abonnementstarieven en lidmaatschapsadministratie, en voor het bestellen van losse afleveringen, zie de pagina Contact.