Inhoudsopgaven MedJCW

Abonneren
Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen (alleen van de laatste jaargangen) kunt u een e-mail sturen naar de secretaris. Zie verder de pagina Contact.

Register
Er bestaat een register op persoons- en plaatsnamen voor de jaargangen 1 t/m 23. Dit document is nog in wording maar kan hier alvast worden bekeken.

Laatste aflevering
De inhoudsopgave van het zomernummer van 2024 (2024-1) kan hier worden bekeken.

MedJCW 46 (2023) 2

 • Simon Vuyk, Martinus Stuart (1765-1826) over vreemde culturen
 • Redactioneel, De schilderijen van Jacob Campo Weyerman
 • Sam Segal (†), De schilder Jacob Campo Weyerman en zijn plaats onder de stillevenschilders
 • Frans Thuijs, Radbraking, criminaliteit en humanisering van de justitie
 • Rietje van Vliet, De Noordzeehandel in de Bataafs-Franse tijd. De Engelse boeknegotie van Demelinne en Locke in Rotterdam
 • Ton Jongenelen, De verliefde reizigers. Romeo en Julia in de achttiende eeuw
 • Frans Thuijs, ‘Het schandaal van de eeuw’
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Weeskinderen (rubriek A la mode)
 • Dirk Alkemade, recensie van Eléa de la Porte, Verlichte verhalen. De omgang met het verleden in de Nederlandse Verlichting (Amsterdam 2023)
 • Anna de Haas, recensie van Bob Pierik, Zo veel leven voor de deur. Een geschiedenis van alledaags Amsterdam in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 2023)
 • Peter Altena, recensie van Olaf van Nimwegen, Willem V. De laatste stadhouder van Nederland 1748-1806 (Amsterdam 2023)
 • Anna de Haas, recensie van Roel Janssen, Gokkers & graaiers. Financiële schandalen van de VOC tot de Zuidad (z.p. 2022)
 • Lia van Gemert, recensie van Marleen de Vries, Verlicht en vilein. Een biografie van achttiende-eeuws Nederland (Amsterdam 2023)
 • Rietje van Vliet, recensie van Paul Klinkenberg, Peter Altena en Paul van der Heijden, Vestingstad Nijmegen 1750. In de voetsporen van kaartenmaker Kiers (Hilversum 2022)
 • Rietje van Vliet, recensie van Johan Joor,Door de mazen van het net. Crisis en verborgen veerkracht in Rotterdam ten tijde van het napoleontisch continenaal systeem 1806-1813 (Amsterdam 2023)
 • Sytze van der Veen, recensie van Freerk J. Veldman en Lieke Veldman-Planten, Barok in Groningen, 1650-1750 (Zwolle/Groningen 2022)
 • Rindert Jagersma, rubriek Verschenen

MedJCW 46 (2023) 1

 • Anna de Haas, Het nieuws op rijm: de Van Gijsen-formule
 • Jac Fuchs, Het Leidse handschrift met teksten van Weyerman
 • Rienk Vermij, Was Johannes Swartenhengst een spinozist?
 • Cis van Heertum, ‘Dit chemisch voedsel houdt me op de been’. Theodor Kerckring (1638-1693), ‘chymisch geneesheer in Amsterdam
 • Astrid N. Korporaal, De vreemdeling en de toverlantaarn
 • Ton Jongenelen, Radbraking in Amsterdam in de achttiende eeuw
 • Dirk van Drunen, Gerrit Brender à Brandis alias Gerrit Nober. Aanzet tot een biografie
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Kinderkleding (rubriek A la mode)
 • Rudolf Dekker, recensie van Cees Huisman, Pierre Chevallier (1760-1825). Predikant met vergezichten tussen Verlichting en Réveil (Hilversum 2023)
 • Sytze van der Veen, recensie van Arie van den Berg, De leeuw van Alpi. Handel en wandel van een beestenman (Amsterdam 2021)
 • Rietje van Vliet, recensie van Rindert Jagersma, Pamflethandel. Productie, distributie en consumptie van pamfletten in de Nederlandse Republiek rond 1700 (dissertatie UvA, 2022)
 • Peter Altena, signalering van Tom Nieuwenhuis, De politieke dominee. IJsbrand van Hamelsveld 1743-1812 (Hilversum 2022)
 • Anna de Haas, signalering van Roelof van Gelder, De koopman van Kanton, Jan Bekker Teerlink (1759- 1832) (Amsterdam 2022)
 • Rudolf Dekker, signalering van Cees Huisman, Op reis met ds. Jan Scharp, 1756-1828. Achttien voordrachten over zijn ‘speelreisje’ in 1809(Apeldoorn 2023)
 • Rudolf Dekker, signalering van Renatus Willemsen, Bernard Mandeville. Een ondeugende denker? (Gorredijk 2022)
 • Rindert Jagersma, signalering van Joop W. Koopmans, Het nieuws verbeeld. Oorlog en vrede in de titelprenten van de Europische Mercurius (1690-1750) (Hilversum 2021)
 • Ton Jongenelen, signalering van Maarten Hell (red.), Alle Amsterdams akten. Ruzie, rouw en roddels bij de notaris, 1578-1915 (Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 114)
 • Rietje van Vliet, signalering van Karel Davids, De Eckhardts. Een uitvindersfamilie in Nederland en Engeland 1670-1830 (Amsterdam 2021)
 • Rindert Jagersma, rubriek Verschenen

MedJCW 45 (2022) 2

 • John Besseling, Op de bres voor kerk- en burgerstaat. De politieke carrière van fysico-theoloog Bernardus Nieuwentijt (1654-1718)
 • Jan van Loo, Jean Guépin (1715-1766). De ontwikkelingsgang van een Vlissingse dichter
 • Bart Seelemeijer, Het jaar 1787 in de dagboeken van een Pruisische soldaat en anderen
 • Paul Krijnen, De Haagse Courant Toegewyd aan Waarheid en Gezond Verstand (1795-1796). De politiek-radicale ideeën van Pieter Ondaatje en Lambertus Vonk
 • Cor de Vries, Alles heeft een zijn en een schijn. Juridische tactieken van patrotse advocaten
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Waaiers (rubriek A la mode)
 • Peter Altena, recensie van Jos Wassink, Dagelijks leven in ‘ontugt’. Prostitutie in de vestingstad ‘s-Hertogenbosch, 1629-1795 (Tilburg/Woudricjem 2021)
 • Peter Altena, recensie van J. Nierstrasz Junior, Frans Naerebout, ed. Marinus van Hattum (Amstelveen 2021) en van Dirk H.A. Kolff, Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd. Loods en burger van een stad in verval (Zutphen 2022)
 • Rietje van Vliet, recensie van Kees van Strien (ed.), Abraham Trembley et autres précepteurs suisses en Hollande. Correspondances (1733-1801) (Parijs 2022)
 • Sytze van der Veen, signalering van Rudolf Dekker, De criminele autobiografie vanaf de zestiende eeuw tot heden. Van blauwboekje tot bestseller (Amsterdam 2021)
 • Anna de Haas, signalering van Henk Vermande, De chemist. De geschiedenis van een verdwenen beroepsgroep, 1600-1820 (Hilversum 2021)
 • Peter Altena, signalering van Titia Lange-van der Meulen, De wereld van Cornelis Troost (1696-1750) Cryptische boodschappen van een kunstschilder (Hilversum 2021)
 • Anna de Haas, rubriek Verschenen.

MedJCW 45 (2022) 1

¶ Paul J. Smith, Weyerman en de fabels van La Fontaine
¶ Maarten Hell, Weyermans buren en de veerhuizen aan het Rokin
¶ Anna de Haas, De geboorte van Johannes Duijkerius: antwoorden en nieuwe vragen
¶ Frans Thuijs, Stefan Zanovich, zich noemende… prins van Albanië, graaf Castriotto, patriarch en kapitein-generaal der Montenegrijnen, graaf van St. Sava, &c. – en ‘meer andere
¶ Rietje van Vliet, In de schoot van de familie. Van smartlap tot verzetslied, van volkslied tot chauvinistisch manifest
¶ Arno van den Brand, Een ‘corpus delicti’ uit 1735. Een onbekende Nederlandse versie van Prichards Masonry dissected
¶ Frits Booy, ‘Brengt aan uw kindren onder de oogen dit prenteboek’. Het ontstaan van prentenboeken voor de jeugd.
¶ Peter Altena, recensie van Hans Bots en Eugénie Bots-Estourgie, Justinus de Beyer 1705-1772. Een geletterd Nijmeegs magistraat (Nijmegen 2021)
¶ Rudolf Dekker, recensie van René van Stipriaan, De Zwijger. Het leven van Willem van Oranje (Amsterdam 2021)
¶ Jan Postma, recensie van Peter J. Tomson, Cornelis van Foreest. Beginselvast bestuurder in een tijdperk van revoluties 1756-1825 (Hilversum 2021)
¶ Rietje van Vliet, recensie van Jan Stronks, Toverij, contramagie en bijgeloof, 1580-1800. Geleerde debatten over duivelse zaken (Amsterdam 2021)
¶ Peter Altena, signalering van Ronald de Graaf, Friso. Het tragische leven van Johan Willem Friso (1687-1711) (Amsterdam 2021)
¶ Peter Altena, signalering van Katinka Polderman en Sophie Reinders, Zwerfgoed. Doeboeck ter leering ende vermaeck (Arnhem 2021)
¶ Anna de Haas, signalering van Arjen Dijkstra, De hemelbouwer. Een biografie van Eise Eisinga (Gorredijk 2021)
¶ Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, signalering van René Lugtigheid, Van aardse stof tot hemels lof. De transitie van de achttiende-eeuwse Noord-Nederlandse damesjapon van modeartikel tot kerkelijk gewaad in de katholieke eredienst (Hilversum 2021)
¶ Rietje van Vliet, signalering van Vertalersweelde. Baffo in handen van Mereie de Jong (Amsterdam 2021)

MedJCW 44 (2021) 2

 • Sytze van der Veen, Na-ijlende snakerijen. Ontleding van een volksprent uit 1730
 • Ton Jongenelen, Hooggeëerd publiek! De koorddanser Pieter Magito
 • Cor de Vries, De natuurlijke toverkunst van Pinetti. Vermaard professor op tournee in de Republiek, 1789-1790
 • Dini Helmers, Vogels in Zeeland: ‘in den wilden staat’
 • Pieter van Wissing, ‘Naauwlyks geschikt om ’t laagste gemeen te vermaken’. De vodden van M.V.
 • Bart Seelemeijer, Schatsters in de Watergraafsmeer
 • Cis van Heertum, Adriaan Koerbagh en de bibliotheek van zijn broer Johannes (rubriek Vrolyke Navorscher)
 • Jan van Loo, Conamur tenues grandia: Jean Guépin (1715-1766) (rubriek Vrolyke Navorscher)
 • Marinus van Hattum, Bilderdijk in de sales promotion (rubriek Vrolyke Navorscher)
 • Rindert Jagersma, rubriek Verschenen.

MedJCW 44 (2021) 1

 • Rindert Jagersma, Prikschilderen. Tatoeages in de achttiende-eeuwse Republiek
 • Dini Helmers, Vogels in Zeeland: schadelijk gedierte
 • Marleen Willebrands, De Franse invloed op een Nederlands kookboek in de achttiende eeuw (rubriek Menukaart)
 • Anna de Haas, Het korte leven van Paulus Chevalier (1693-1725), scheepskapitein
 • Cis van Heertum, Adriaan en Johannes Koerbagh. In het ‘comptoir’ van de maker(s) van Bloemhof en Een ligt
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Overheid en de handel in tweedehands kleding (rubriek à la Mode)
 • Peter Altena, ‘Mannenmoed’ en ‘menschenmin’. Metamorfose en toe-eigening van de Kaapse mensenredder Wolraad Woltemade in de Nederlandse cultuur (1773-1810)
 • Steven de Joode, Van woekerende fistels tot verstopte pisbuizen (rubriek De vrolyke Navorscher)
 • Peter Altena, recensie van Cor de Vries, Gespierde zielen. Johannes Lublink (1736-1816): menslievendheid, sociabiliteit en welzijnspolitiek in de achttiende eeuw (Hilversum 2020)
 • Arianne Baggerman, recensie van Greddy Huisman, Zie hier mijn karakter. Dagboek van Margaretha Isabella van Ittersum (1783-1809) (Groningen 2019)
 • Jac Fuchs, recensie van Joseph Hone, The paper chase. The printer, the spymaster & the hunt for the rebel pamphleteers (Londen 2020) en Thomas Keymer, Poetics of the pillory. English literature and seditious libel, 1660-1820 (Oxford 2019)
 • Angelie Sens, recensie van Marjoleine Kars, Bloed in de rivier. Het onbekende verhaal van de massale slavenopstand in een Nederlandse kolonie (Amsterdam 2021)
 • Rietje van Vliet, recensie van Robert J. Ligthelm e.a., De Kralingse buitenplaatsen van de 16e tot de 21e eeuw. Een vergeten Arcadië (Woudrichem 2020)
 • Anton Bossers, signalering van Victor Kal, De list van Spinoza. De grote gelijkschakeling (Amsterdam 2020)
 • Peter Altena, signalering van René Koekkoek, Revolutionaire tijden. Politiek en idealen rond 1800 (Amsterdam 2020)
 • Rietje van Vliet, signalering van Piotr Oczko, Bezem & kruis. De Hollandse schoonmaakcultuur of de geschiedenis van een obsessie (Leiden 2020)
 • Simon Stolwijk, signalering van Frans Thuijs, Moord & doodslag in drie eeuwen Amsterdamse rechtsgeschiedenis (Gorredijk 2020)
 • Anna de Haas, signalering van Norbert Peeters, Rumphius’ Kruidboek. Verhalen uit de Ambonese flora (Zeist 2020)
 • Rindert Jagersma, rubriek Verschenen.

MedJCW 43 (2020) 2

 • Dini Helmers, Vogels in Zeeland: thuis, in menagerieën en in volières
 • Jan Postma, Coert van Beyma, een eigenzinnige Friese patriot. In de knel tussen Bataafse beginselen en Friese belangen
 • Ton Jongenelen, Het Amsterdamse hondenmirakel. Hooggestemde ideeën als lachwekkend gekef in een satire uit 1765
 • Bart Seelemeijer, Een ‘Pruisisch’ gedicht voor Nicolaus Bondt. Een bedankje van officieren uit het regiment Kalckreuth
 • Rietje van Vliet, De succesformule van Heer Janus Janus-Zoon (1801-1802). Bernardus Bosch als lijstenmaker
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Cassekijntjes en wentkes
   (rubriek à la Mode)
 • Marleen Willebrands, Nieuwjaarsgebak: oubliewafeltjes van Clara van Haeften  (rubriek Menukaart)
 • Peter Altena, recensie van Lyckle de Vries, Jacob Campo Weyerman and his collection of artists’ biographies. An art critic at work (Leiden/Boston 2020)
 • Anna de Haas, recensie van Theo Mulder, De hersenverzamelaar. Het veelbewogen leven van Franz Joseph Gall (1758-1828) (Amsterdam 2019)
 • Maarten Hell, recensie van Jochem Kroes, Bij de groote op Texel. De elite van het eiland Texel in de lange achttiende eeuw (1700-1810) (’s-Gravenhage 2019)
 • Rindert Jagersma, recensie van Anne-Pascale Pouey-Mounou en Paul Smith (red.), Early modern catalogues of imaginary books. A scholarly anthology (Leiden 2019)
 • Dirk Alkemade, signalering van Loe Schout, Jacobus Bellamy alias Zelandus. Dichter en patriot in opstandige tijden (1757-1786) (Vlissingen 2020)
 • Anna de Haas, signalering van Igor Wladimiroff, Hollandse datsja’s. Hollandse en Utrechtse buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden op Rusland, circa 1600-1800 (Heemstede 2019)
 • Dini Helmers, signalering van Gerhard de Kok, Walcherse ketens. De trans-Atlantische slavenhandel en de economie van Walcheren, 1755-1780 (Zutphen 2020)
 • Ton Jongenelen, signalering van Rolf Hage, Eer tegen eer. Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795 (Hilversum 2019)
 • Ton Jongenelen, signalering van Laurien Hansma, Oranje driften. Orangisme in de Nederlandse politieke cultuur 1780-1813 (Hilversum 2019)
 • Dini Helmers, signalering van Nanda Geuzebroek, Vondelingen. Het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam 1780-1830 (Hilversum 2020)
 • Roelof van Gelder, signalering van Irene Storm van Leeuwen-van der Horst, Zeeuwse regenten in Parijs. De reis van Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en Daniel Radermacher naar Parijs in 1772 (Hilversum 2020)
 • Cis van Heertum, signalering van Hannah Laurens, De rede: bron van geluk voor iedereen. Een inleiding tot de filosofie van Adriaan
 • Rindert Jagersma, rubriek Verschenen.

MedJCW 43 (2020) 1

 • Rietje van Vliet, De molenaar van Sanssouci: het lievelingsverhaal van Multatuli
 • Viktoria Franke, De ontdekking van de vrouwelijke seksualiteit. Over de bestsellerroman Lisa oder das Weib wie es seyn sollte (1795)
 • Bart Seelemeijer, ‘Ihr Preussen singt Victoria!’. Een Pruisisch soldatenlied uit 1787
 • C. Houtman, Godsdienstige verdraagzaamheid als ideaal. J.A. Oostkamp (1778-1845), catechiseermeester, selfmade geleerde en schrijver
 • John Besseling, Spinozisten, geulincxianen, bontekoedisten. Jeugd en studiejaren van fysico-theoloog Bernardus Nieuwentijt (1654-1718)
 • Marleen Willebrands, Vinken vangen en verschalken (rubriek Menukaart)
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Mutzen (rubriek à la Mode)
 • Peter Altena, recensie van Kees van Strien, Belle van Zuylen, Een leven in Holland (Soesterberg 2019)
 • Rindert Jagersma, recensie van A.H.M. Kerkhoff, Per imperatief plakkaat. Overheid en pestbestrijding in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (Hilversum 2019)
 • Ad Leerintveld, recensie van Rudolf Rasch, Muziek in de Republiek. Muziek en maatschappij in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795 (Utrecht 2018)
 • Ivo Nieuwenhuis, recensie van Amber Oomen-Delhaye, De Amsterdamse Schouwburg als politiek strijdtoneel. Theater, opinievorming en de (r)evolutie van Romeinse helden (1780-1801) (Hilversum 2019)
 • Rindert Jagersma, rubriek Verschenen.

MedJCW 42 (2019) 2

MedJCW 42 (2019) 1

MedJCW 41 (2018) 2

MedJCW 41 (2018) 1

Omslag MedJCW 2018-1

MedJCW 40 (2017) 2

MedJCW 2017-2

MedJCW 40 (2017) 1

Omslag MedJCW 2017-1

MedJCW 39 (2016) 2

Omslag MedJCW 2016, nr.2

MedJCW 39 (2016) 1

MedJCW 2016-1

Omslag MedJCW 2016, nr.1

MedJCW 38 (2015) 2

Omslag MedJCW 2016, nr. 2

MedJCW 38 (2015) 1

MedJCW-1

Omslag MedJCW 2015, nr.1

MedJCW 37 (2014) 2

Omslag themanummer MedJCW

Omslag themanummer MedJCW

MedJCW 37 (2014) 1

MedJCW 37-1 (zomer 2014)

MedJCW 36 (2013) 2

MedJCW

MedJCW 36 (2013) 1

MedJCW-2013-1

MedJCW 35 (2012) 2

MedJCW 2012-2

MedJCW 35 (2012) 1

MedJCW-2012-1

MedJCW 34 (2011) 2

Deze aflevering bevat ongepubliceerde artikelen uit de nalatenschap van André Hanou, een van de oprichters van het JCW (zie ook Bibliografie André Hanou):

MedJCW 34 (2011) 1

MedJCW 33 (2010) 2

.

MedJCW 33 (2010) 1

.

MedJCW 32 (2009) 2

MedJCW 32 (2009) 1

.

MedJCW 31 (2008) 2

MedJCW 31 (2008) 1

MedJCW 30 (2007) 2

MedJCW 30 (2007) 1

MedJCW 29 (2006) 2 – Special De andere achttiende eeuw. Opstellen voor André Hanou

MedJCW 29 (2006) 1 – Special Vaderlandsche Letteroefeningen

.

.

MedJCW 28 (2005) 2

.

.

MedJCW 28 (2005) 1

MedJCW 27 (2004) 3 – Special Onbreekbare Burgerharten

MedJCW 27 (2004) 2

.

MedJCW 27 (2004) 1

.

MedJCW 26 (2003) 3 – Special Amerikaanse Revolutie en de Republiek

MedJCW 26 (2003) 2

.

.

MedJCW 26 (2003) 1

MedJCW 25 (2002) 3

.

.

.

MedJCW 25 (2002) 2

.

.

MedJCW 25 (2002) 1

.

.

.

.

MedJCW 24 (2001) 3

.

MedJCW 24 (2001) 2

.

.

MedJCW 24 (2001) 1

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 3

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 2

.

.

.

MedJCW 23 (2000) 1

.

.

.

MedJCW 22 (1999) 3

MedJCW 22 (1999) 2

MedJCW 22 (1999) 1

MedJCW 21 (1998) 3

MedJCW 21 (1998) 2

MedJCW 21 (1998) 1

MedJCW 20 (1997) 3

MedJCW 20 (1997) 2

MedJCW 20 (1997) 1

MedJCW 19 (1996) 3

MedJCW 19 (1996) 2

MedJCW 19 (1996) 1

MedJCW 18 (1995) 3

MedJCW 18 (1995) 2

MedJCW 18 (1995) 1 – Special Don Quichot

MedJCW 17 (1994) 3

MedJCW 17 (1994) 2

MedJCW 17 (1994) 1

MedJCW 16 (1993) 3

MedJCW 16 (1993) 2

MedJCW 16 (1993) 1

MedJCW 15 (1992) 3

MedJCW 15 (1992) 2

MedJCW 15 (1992) 1

MedJCW 14 (1991) 3

MedJCW 14 (1991) 2

MedJCW 14 (1991) 1

MedJCW 13 (1990) 3

MedJCW 13 (1990) 2

MedJCW 13 (1990) 1

MedJCW 12 (1989) 3

MedJCW 12 (1989) 2

MedJCW 12 (1989) 1

MedJCW 11 (1988) 3

MedJCW 11 (1988) 2

MedJCW 11 (1988) 1

MedJCW 10 (1987) 3

MedJCW 10 (1987) 2

MedJCW 10 (1987) 1

MedJCW 9 (1986) 3

MedJCW 9 (1986) 2

MedJCW 9 (1986) 1

MedJCW 8 (1985) 3

MedJCW 8 (1985) 2

MedJCW 8 (1985) 1

MedJCW 7 (1984) 3

MedJCW 7 (1984) 2

MedJCW 7 (1984) 1

MedJCW 6 (1983) 3

MedJCW 6 (1983) 2

MedJCW 6 (1983) 1

MedJCW 5 (1982) nrs 45, 44 en 43

MedJCW 4 (1981) nrs 35 t/m 42

MedJCW 3 (1980) nrs 23 t/m 34

MedJCW 2 (1979) nrs 11 t/m 22

MedJCW 1 (1978) nrs 1 t/m 10