Laatste aflevering MedJCW

Het zomernummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (2023-1) is zoals altijd fraai vormgegeven door Jeroen van Heemskerck Düker en bevat de volgende artikelen:

 • Anna de Haas, Het nieuws op rijm: de Van Gijsen-formule
 • Jac Fuchs, Het Leidse handschrift met teksten van Weyerman
 • Rienk Vermij, Was Johannes Swartenhengst een spinozist?
 • Cis van Heertum, ‘Dit chemisch voedsel houdt me op de been’. Theodor Kerckring (1638-1693), ‘chymisch geneesheer in Amsterdam
 • Astrid N. Korporaal, De vreemdeling en de toverlantaarn
 • Ton Jongenelen, Radbraking in Amsterdam in de achttiende eeuw
 • Dirk van Drunen, Gerrit Brender à Brandis alias Gerrit Nober. Aanzet tot een biografie
 • Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Kinderkleding (rubriek A la mode)
 • Rudolf Dekker, recensie van Cees Huisman, Pierre Chevallier (1760-1825). Predikant met vergezichten tussen Verlichting en Réveil (Hilversum 2023)
 • Sytze van der Veen, recensie van Arie van den Berg, De leeuw van Alpi. Handel en wandel van een beestenman (Amsterdam 2021)
 • Rietje van Vliet, recensie van Rindert Jagersma, Pamflethandel. Productie, distributie en consumptie van pamfletten in de Nederlandse Republiek rond 1700 (dissertatie UvA, 2022)
 • Peter Altena, signalering van Tom Nieuwenhuis, De politieke dominee. IJsbrand van Hamelsveld 1743-1812 (Hilversum 2022)
 • Anna de Haas, signalering van Roelof van Gelder, De koopman van Kanton, Jan Bekker Teerlink (1759- 1832) (Amsterdam 2022)
 • Rudolf Dekker, signalering van Cees Huisman, Op reis met ds. Jan Scharp, 1756-1828. Achttien voordrachten over zijn ‘speelreisje’ in 1809(Apeldoorn 2023)
 • Rudolf Dekker, signalering van Renatus Willemsen, Bernard Mandeville. Een ondeugende denker? (Gorredijk 2022)
 • Rindert Jagersma, signalering van Joop W. Koopmans, Het nieuws verbeeld. Oorlog en vrede in de titelprenten van de Europische Mercurius (1690-1750) (Hilversum 2021)
 • Ton Jongenelen, signalering van Maarten Hell (red.), Alle Amsterdams akten. Ruzie, rouw en roddels bij de notaris, 1578-1915 (Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 114)
 • Rietje van Vliet, signalering van Karel Davids, De Eckhardts. Een uitvindersfamilie in Nederland en Engeland 1670-1830 (Amsterdam 2021)
 • Rindert Jagersma, rubriek Verschenen

¶ Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen kunt u een e-mail sturen naar de secretaris van de stichting. Kosten van dit nummer: € 15 (incl. verzendkosten). Zie verder de pagina Contact.